Linux安全网 - Linux操作系统_Linux 命令_Linux教程_Linux黑客

会员投稿 投稿指南 本期推荐:
搜索:
您的位置: Linux安全网 > Linux编程 > » 正文

学会使用bash脚本_友善之臂脚本分析

来源: 未知 分享至:

作者:tastesweet  原文:http://blog.chinaunix.net/u3/94039/showart_2234404.html

如果遇到复杂的编译过程或者配置过程异常繁琐,可以尝试一下BASH脚本,下边是友善编译QTE的脚本,

主要脚本有三个文件,分别是build、build-all、build-konq,需要编译QTE时,只需要调用build-all就可以了,繁琐的编译过程,只需要一条命令就可以完成,这样的方法可以在以后很多地方使用。
      调用过程如下:
          build-all----->build
                   ---->build-konq

 
build-all文件内容:
    

#!/bin/bash

./build
./build-konq


 

build脚本文件内容:

 

 

#!/bin/bash

rm -fr qtopia-2.2.0-FriendlyARM
tar xfvz qtopia-2.2.0.tar.gz

cd qtopia-2.2.0-FriendlyARM

echo yes | ./configure -qte \'-embedded -no-xft -qconfig qpe -depths 16,32 -system-jpeg -gif\' -qpe \'-edition pda -displaysize 240x320 -fontfamilies helvetica fixed micro smallsmooth smoothtimes\' -qt2 \'-no-opengl -no-xft\' -dqt \'-no-xft -thread\'

make
make install
cd ..

/bin/rm qtopia-2.2.0-FriendlyARM/qtopia/image/opt/Qtopia/lib/fonts/helvetica_*
tar xfvz fonts.tar.gz -C qtopia-2.2.0-FriendlyARM/qtopia/image


 

build-konq脚本内容:

 

 

#!/bin/bash


tar xfvz konq.tar.gz

cd konq
source opt/FriendlyARM/mini2440/x86-qtopia/qtopia-2.2.0-FriendlyARM/setQpeEnv
CC=arm-linux-gcc CXX=arm-linux-g++ LDFLAGS=-ldl CROSS_COMPILE=1 ./configure --enable-embedded --enable-qt-embedded --enable-qpe --disable-debug --enable-static --disable-shared --disable-mt --without-ssl --with-qt-dir=$QTDIR --with-qt-includes=$QTDIR/include --with-qt-libraries=$QPEDIR/lib --with-qtopia-dir=$QPEDIR --with-gui=qpe --host=arm-linux --target=arm-linux

./configure --enable-embedded --enable-qt-embedded --enable-qpe --disable-debug --enable-static --disable-shared --disable-mt --without-ssl --with-qt-dir=$QTDIR --with-qt-includes=$QTDIR/include --with-qt-libraries=$QPEDIR/lib --with-qtopia-dir=$QPEDIR --with-gui=qpe
make
strip --strip-all konq-embed/src/konqueror

cd ..

cp konq/konq-embed/src/konqueror qtopia-2.2.0-FriendlyARM/qtopia/image/opt/Qtopia/bin/
mkdir qtopia-2.2.0-FriendlyARM/qtopia/image/opt/Qtopia/pics/konqueror
cp konq/konq-embed/src/konqueror.png qtopia-2.2.0-FriendlyARM/qtopia/image/opt/Qtopia/pics/konqueror

mkdir -p qtopia-2.2.0-FriendlyARM/qtopia/image/opt/kde/share/apps/khtml/css
mkdir -p qtopia-2.2.0-FriendlyARM/qtopia/image/opt/kde/share/config
cp konq/konq-embed/kdesrc/khtml/css/html4.css qtopia-2.2.0-FriendlyARM/qtopia/image/opt/kde/share/apps/khtml/css
cp konq/konq-embed/kdesrc/kdecore/charsets qtopia-2.2.0-FriendlyARM/qtopia/image/opt/kde/share/config

cp konq/konq-embed/src/konqueror.desktop qtopia-2.2.0-FriendlyARM/qtopia/image/opt/Qtopia/apps/Applications


Tags: bash脚本
分享至:
最新图文资讯
1 2 3 4 5 6
相关文章列表:
验证码:点击我更换图片 理智评论文明上网,拒绝恶意谩骂 用户名:
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 友情链接 - 网站地图 - 版权声明 - 发展历史